Üyelik SözleşmesiBestekarlar.com

Üyelik Sözleşmesi İnternet sayfası kullanım ve iletişim şartlarını belirler.
bestekarlar.com sitesini kullanan bireylerin karşılıklı hakları koruyan bir kapsamda hazırlanmıştır.
Sözleşme eser sahiplerinin eserlerini devretme veya haklarını kaybetme gibi konular veya maddeler içermemektedir.
Okuduktan sonra
sol tarafta yer alan kutuğu işaretleyiniz ve üyelik başvurunuzu tamamlayınız.

bestekarlar.com, hem müzik üreticilerine,internet üzerinden müzik dinlemek isteyen dinleyicilere ve ses yorumcularına hitap etmektedir. Üyelerin kendi sayfalarında yayınlayacakları müzik parçaları ve/veya yazılı ve görsel materyallerin denetim ve sanal ortamda yayınına izin vermeye veya yayından kaldırma hakkı bestekarlar.com a aittir.
b. Kendi müziğini üreten kişi/gruplar, yaptıkları müzik parçalarını internet ortamında bestekarlar.com  üzerinden, bu şartnameye uygun olmak kayıt ve şartı ile umuma arz edebileceklerdir.
c. İnternet sitesi ziyaretçileri, üye olmak koşulu aranmaksızın, üyelerin yayınladıkları müzik parçalarını kendi kişisel bilgisayarlarına Üyenin izni doğrultusun da dinleyebilecek ve indirebileceklerdir.
İSİM, MARKA VE FİKRİ MÜLKİYET (COPYRİGHT) HAKKI
a) “bestekarlar.com ismi, tescilli bir marka olup, Üyelerin alan adı ile ilgili herhangi bir hakları bulunmamaktadır.
b) Üyeler, sayfalarına ekleyecekleri müzik parçaları ve yazıların, kendi fikri ürünleri olduğunu, Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, bir başka hak sahibine ait herhangi bir fikri mülkiyet konusu esere yasa ile yasaklanan tecavüzde bulunmayacaklarını taahhüt ederler. Üyelerin, sayfalarına ekledikleri müzik parçaları ya da yazılı metinler ile ilgili olarak üçüncü kişilerce yapılacak bilcümle müracaatlar ile hukuki ve cezai sorumluluk üyelere aittir.
c) bestekarlar.com , telif haklarına ve fikri mülkiyete saygı prensibini kabul etmiştir. Hiçbir üyesi, anılan prensibe aykırı davranamaz. Üyelerin sayfalarında yayınlanacak olan müzik parçaları, yazılı ve görsel metin ve resimler, üyelerin fikri emekleri sonucu ortaya çıkmış eserler olmalıdır.
d) Üye, kendi fikri ürünü olan müzik/metin/resim eserlerini bestekarlar.com  dan alacağı kişisel sayfasına yüklemekle, bu müzik eserlerini umuma/kamuya arz etmiş olur ve bestekarlar.com  ziyaretçilerinin, bu eserleri kişisel bilgisayarlarına indirmelerine izin vermiş sayılır.
e) Üye sayfasında yayınlanan ve üyeye özgü eserin, ziyaretçiler tarafından kişisel bilgisayarlarına indirildikten sonra, ziyaretçilerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı davranmaları halinde doğacak sorunlar ve uyuşmazlıklarda bestekarlar.com  taraf olmayacaktır. Üye, ziyaretçinin eser ile ilgili işleyebileceği hak ihlalini engellemesi için bestekarlar.com a müracaat edemeyeceği gibi, sonuçların ortadan kaldırılmasını da talep edemez.
SINIRLAMALAR VE ÜYELİK SÜRESİ
a. Üyenin, kişisel sayfa hazırlayıp kendi fikri ürünü olan eserlerini bu sayfada umuma arz etmesi, bestekarlar.com sayfayı sınırsız ve süresiz yayında tutma yükümü getirmez.
b. Üyenin, kişisel bilgilerinde hata, eksik olması halinde bestekarlar.com sayfayı kapatabileceği gibi, sayfada yayınlanan eserler ile ilgili üçüncü kişilerin hak iddia etmeleri, sayfa sebebiyle yasal işlem yapılması, sayfada yasaya, ahlaka, üçüncü kişilerin haklarına aykırı unsurların yer alması halinde sayfa bestekarlar.com tarafından yayına kapatılacak, üyelik sona erdirilecek ve üyenin kimlik bilgileri kamuya açıklanacaktır.
c. bestekarlar.com, kendi sitesi üzerinden yapılan ve kamuya veya siteye zarar vereceğine inandığı her türlü haberleşmeyi, üye sayfası yayınını ve bilgi aktarımını işbu sözleşme sınırları dâhilinde olmak üzere, uyarı göndererek durdurmak hakkını saklı tutar.
d. bestekarlar.com  internet sitesinin yayınına herhangi bir şekilde son verilmesi ya da saldırı, sabotaj gibi nedenlerle yayınına devam edememesi halinde, üyelere ait sayfaların da yayını otomatik olarak sona erer. Bu durumda, Üyeler sayfalarının yayınına devam edilmesini isteyemez.
. ÜYENİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE KATILIM ŞARTLARI
1.1. Üye, işbu sözleşme konusu Servisten yararlanabilmek için bestekarlar.com, Sitesinde yeralan Üye Kayıt Formunu doldurmak suretiyle kendi adına ücretsiz hesap açabilir. Üye, Üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi ve daha sonraki girişlerde Üye nin tanınması için bestekarlar.com a elektronik posta adresi bildirilmek zorundadır. Geçerli olmayan veya başkasına ait bir elektronik posta adresi kullanılarak Üye kaydı yapılması halinde bestekarlar.com Üyenin hesabını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın iptal etme yetkisine sahiptir. Üye, bestekarlar.com Sitelerine MP3 dosyası yükleyebilmek, yorum ekleyebilmek, yazı gönderebilmek, diğer Üyelerle mesajlaşabilmek için kendine bir şifre belirlemelidir.
1.2. Üye, bestekarlar.com un yazılı onayı olmadan kendisi için birden fazla Üye hesabı açamaz. Bu maddeye aykırı hareket, Üye ye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Üye, işbu sözleşme konusu hizmetten faydalanmak amacıyla bestekarlar.com tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifresinin başka kişiler tarafında kötü niyet ile kullanılmasından da doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üyeye aittir.
1.3. Üye, Kayıt işlemleri tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek bestekarlar.com Sitesini kullanmaya başlayabilir.
1.4. Üye, Servisten yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile bestekarlar.com un Servise ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye aittir.
1.5. Üye, bestekarlar.com  Sitelerinde yüklediği MP3 dosyaların da yazdığı yazılarda, gönderdiği mesajlarda pornografi ya da müstehcenlik, ırkçılık, kişi ya da grupları tahrik edici, itibar zedeleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan ibareler kullanamaz. Yazılarına eklediği görüntü ve benzeri materyalleri ilgili kişi ya da kuruluşun izni olmadan kullanamaz. Aksi takdirde bu ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk Üyeye aittir ve Üye, bestekarlar.com  bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
1.6. Üye, kazançlar konusunda bestekarlar.com kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.
1.7. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya bestekarlar.com Sitelerinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, bestekarlar.com tarafından geçici veya sürekli olarak Üyenin bestekarlar.com Sitelerinden yararlanması engellenebilir ve/veya bestekarlar.com Sitelerinden men edilebilir.
1.8. Üye, bestekarlar.com Sitelerini kullanarak hiçbir surette reklam yapamaz, reklam ve tanıtıma mahal verecek ifadeler kullanamaz.
1.9. Üye, internette ulaştığı bilgi, düşünce, yazılımların yanlış, eksik ya da yasalara aykırı olmasından, bilgisayar virüslerinin ve verilen bağlantıların verebileceği olası zararlardan bestekarlar.com hiçbir suretle sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
1.10. Üye, bestekarlar.com Siteleri üzerinden mesajlaştığı veya site vasıtasıyla tanıştığı kişilerin belirttiği halka açık (isim, yaş, yaşadığı şehir vb.) gibi bilgilerin doğruluğunun garanti olmadığını kabul eder. İki Üye arasındaki iletişim sonucu oluşacak sorunlardan bestekarlar.com sorumlu tutulamaz. Üye, başka bir Üyenin üyelik hesabına, şahsi özel bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üyeye aittir, hiçbir suretle bestekarlar.com sorumlu tutulamaz.
1.11. Üye, başka bir Üyenin Üyelik hesabına, şahsi özel bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üyeye aittir, hiçbir suretle bestekarlar.com sorumlu tutulamaz.
1.12. Üye, diğer Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin internet ve/veya bestekarlar.com Sitelerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde Üyeliği sonlandırılır ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
1.13. bestekarlar.com Sitelerine gönderilen bütün bilgilerin ve verilerin yedeğinin alınması önerilmektedir. Yazıların, yorumların veya kişisel mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden bestekarlar.com sorumlu tutulamaz.
1.14. Üye, bestekarlar.com Sitelerinden kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
1.15. Hesap silme (Üyelik iptal) işlemi, Üye, Üyelik iptali işlemine ulaşabilmek için iptali istenen Üyelik hesabına ait kullanıcı adı ve şifresini bestekarlar.com a bildirerek sisteme giriş yapmak zorundadır. İptal talebi, bestekarlar.com a ulaştıktan sonra Üyelik iptal işlemleri yapılacaktır. Üyelik iptalinden sonra, Üyenin sayfası bestekarlar.com tarafından kapatılacak, Üyenin şifresi ile siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyelik iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
1.16. bestekarlar.com tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı bestekarlar.com silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
1.17. Bir Üye, yazdığı yazılarının yayından kaldırılmasını talep edemez.
1.18. bestekarlar.com, Üyelerin yazılarda değişiklik yapma hakkını isterse haber vermeksizin kaldırabilir.
1.19. Üye, işbu sözleşmeyi işleme devam etmeden önce dikkatle okumalıdır. Üye, kişisel bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak, kullanım şartlarının işleyişini kabul etmiş olur.
1.20. Üye, bestekarlar.com Sitelerinde MP3 olarak yüklediği şarkı, beste, güfte, şiir ve benzeri eserlerin telif haklarını ilgilendiren yayınlama, dinletme ve karşıdan indirme müsaadeleri Üyenin kendisine aittir. Eserlerin bestekarlar.com sitelerinde yayınlanması ile bu eserlerin dinlenmeye veya başka kişilerce kendi bilgisayarlarına indirilmesi sonucun da doğabilecek telif hakkı mevzuatlarını, Üye, üyelik işlemini gerçekleştirip kullanım koşullarını kabul etmekle, hiçbir şekilde bestekarlar.comdan bir ödeme talebi veya telif hakkı beklememeyi taahhüt etmiş olur. Yapımcı firma ve kuruluşlarla aralarında yaptıkları anlaşma ve yükümlülükler bestekarlar.com u ilgilendirmeyeceğinden üçüncü şahıs ve kişilerin, yapımcı firma ve benzeri kuruluşların da bestekarlar.com danbenzeri bir hak talep etme yetkileri bulunmamaktadır. Tüm telif hakları mevzuları dolayısıyla bu eserlerin bestekarlar.com da yayınlanması ve neticesinde oluşacak bestekarlar.com uğrayacağı tüm zararları Üye, üyelik işlemini gerçekleştirip kullanım koşullarını kabul etmekle aynen tazmin etmeyi kabul eder.
1.21. Üye, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle bestekarlar.com uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, bestekarlar.com, Üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üyeye aynen rücu hakkını haizdir.
2. bestekarlar.com HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. bestekarlar.com, Üyenin sözleşme konusu Servisten, kendisinden kaynaklanmayan teknik arızalar dışında tam ve eksiksiz yararlanacağını, Üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin bestekarlar.com Sitelerinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdehale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, Üyeye  yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, bestekarlar.com  ilgili Üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
2.2. Üyenin yüklediği MP3 dosyalarının ve yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda karar yetkisi bestekarlar.com a aittir. Yayınlanan bir MP3 dosyasının yazının yayınına devam etmesi veya sonlanması kararı bestekarlar.com a aittir.
2.3. bestekarlar.com a  taahhüt ettiği Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. bestekarlar.com her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak Servisi sürekli veya geçici olarak durdurmak, Servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. bestekarlar.com, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını bestekarlar.com blog sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile Üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, bestekarlar.com da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve bestekarlar.com Sitelerinin veya servislerin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
2.4. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyallerin bestekarlar.com  Sitelerine gönderilmiş olan Üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın bestekarlar.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
5. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:
Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. Sözleşme Üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
6. YETKİLİ MAHKEME ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
7. TEBLİGAT ADRESLERİ
Üyenin bestekarlar.com a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.
Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
İşbu sözleşme nedeniyle bestekarlar.com  Üyenin kayıtlı e-mail adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-mailin bestekarlar.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üyeye ulaştığı kabul edilecektir.
HERKESDİNLESİN SÖZLEŞMESİ
Üye, Web sitesi Üyesi olarak bestekarlar.com tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresini kullanarak http://www.bestekarlar.com internet adresinden erişebileceği bestekarlar.com Servislerinde bestekarlar.com tarafından sağlanan hizmet uyarınca;
1. ÜYENİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE KATILIM ŞARTLARI
1.1. Üye, işbu sözleşme konusu Servisten yararlanabilmek için bestekarlar.com Sitesinde yeralan Üye Kayıt Formunu doldurmak suretiyle kendi adına ücretsiz hesap açabilir. Üye, Üyelik işlemlerinin tamamlanabilmesi ve daha sonraki girişlerde Üyenin tanınması için bestekarlar.com a elektronik posta adresi bildirilmek zorundadır. Geçerli olmayan veya başkasına ait bir elektronik posta adresi kullanılarak Üye kaydı yapılması halinde bestekarlar.com, Üyenin hesabını herhangi bir bildirimde bulunmaksızın iptal etme yetkisine sahiptir. Üye, bestekarlar.com yorum ekleyebilmek, kullanıcı sayfası yaratabilmek, fotoğraf gönderebilmek, MP3 dosyası yükleyebilmek etiket girebilmek, diğer Üyelerle mesajlaşabilmek, diğer üyeler ile etkileşebilmek için kendine bir şifre belirlemelidir.
1.2. Üye, bestekarlar.com da yazılı onayı olmadan kendisi için birden fazla Üye hesabı açamaz. Bu maddeye aykırı hareket, Üyeye verilen hizmetlerin herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulmasına yol açabilir. Üye, işbu sözleşme konusu hizmetten faydalanmak amacıyla bestekarlar.com tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üyenin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifresinin başka kişiler tarafında kötü niyet ile kullanılmasından da doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üyeye aittir.
1.3. Üye, Kayıt işlemleri tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek bestekarlar.com
Servislerini kullanmaya başlayabilir.
1.4. Üye, Servisten yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile bestekarlar.com    da Servise ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üyeye aittir.
1.5. Üye, bestekarlar.com dahilinde girdiği etiketlerde, yazdığı ahkamlarda, gönderdiği mesajlarda, yüklediği MP3 dosyalarında ve fotoğraflarda pornografi ya da müstehcenlik, ırkçılık, kişi ya da grupları tahrik edici, itibar zedeleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan ibareler kullanamaz. Yazılarına eklediği görüntü ve benzeri materyalleri ilgili kişi ya da kuruluşun izni olmadan kullanamaz. Aksi takdirde bu ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk Üyeye aittir ve Üye, bestekarlar.com da bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
1.6. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya bestekarlar.com dahilinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, bestekarlar.com tarafından geçici veya sürekli olarak Üyenin bestekarlar.com Servislerinden yararlanması engellenebilir ve/veya bestekarlar.com Servislerinden men edilebilir.
1.7. Üye, bestekarlar.com Servislerini kullanarak hiçbir surette reklam yapamaz, reklam ve tanıtıma mahal verecek ifadeler kullanamaz.
1.8. Üye, internette ulaştığı bilgi, düşünce, yazılımların yanlış, eksik ya da yasalara aykırı olmasından, bilgisayar virüslerinin ve verilen bağlantıların verebileceği olası zararlardan bestekarlar.com hiçbir suretle sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
1.10. Üye, bestekarlar.com Servisleri üzerinden mesajlaştığı veya site vasıtasıyla tanıştığı kişilerin belirttiği halka açık (isim, yaş, yaşadığı şehir vb.) gibi bilgilerin doğruluğunun garanti olmadığını kabul eder. İki Üye arasındaki iletişim sonucu oluşacak sorunlardan bestekarlar.com sorumlu tutulamaz. Üye, başka bir Üyenin üyelik hesabına, şahsi özel bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üyeye aittir, hiçbir suretle bestekarlar.com sorumlu tutulamaz.
1.11. Üye, başka bir Üyenin Üyelik hesabına, şahsi özel bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üyeye aittir, hiçbir suretle bestekarlar.com sorumlu tutulamaz.
1.12. Üye, diğer Üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin internet ve/veya bestekarlar.com Servislerini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde Üyeliği sonlandırılır ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
1.13. bestekarlar.com dahilinde gönderilen bütün bilgilerin, girdilerin ve verilerin yedeğinin alınması önerilmektedir. Etiketlerin, yorumların, MP3 dostalarının, fotoğrafların, veya kişisel mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden bestekarlar.com sorumlu tutulamaz.
1.14. Üye, bestekarlar.com Servislerinden kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.
1.16. Hesap silme (Üyelik iptal) işlemi, bestekarlar.com da  elektronik posta adresine Üyenin Üyeliğini iptal istemini elektronik posta yoluyla bildirmesi durumun da yapılır. Üye, Üyelik iptali işlemine ulaşabilmek için iptali istenen Üyelik hesabına ait kullanıcı adı ve şifresini bestekarlar.com a bildirerek sisteme giriş yapmak zorundadır. İptal talebi, bestekarlar.com a ulaştıktan sonra Üyelik iptal işlemleri yapılacaktır. Üyelik iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.
1.17. bestekarlar.com tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı bestekarlar.com  silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
1.18. Bir Üye, yazdığı yorumların yayından kaldırılmasını talep edemez.
1.19. bestekarlar.com  kullanıcıların MP3 dosyalarını yorumlarını, fotoğraflarını, özel mesajlarını, kurduğu grupları, kullanıcı sayfasına eklediği içerik modüllerini yayından kaldırma hakkını saklı tutar.
1.20. Üye, işbu sözleşmeyi işleme devam etmeden önce dikkatle okumalıdır. Üye, kişisel bilgilerinin yer aldığı formu doldurarak, kullanım şartlarının işleyişini kabul etmiş olur.
1.21. Üye, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle bestekarlar.com uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, bestekarlar.com , Üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye ye aynen rücu hakkını haizdir.
1.22. Üyenin bestekarlar.com dahilinde yazdığı ahkamların, yüklediği fotoğrafların, girdiği etiketlerin, yarattığı kullanıcı sayfasının, kullanıcı sayfasına eklediği içeriğin, gönderdiği özel mesajların sorumluluğu kendisine aittir. Üyenin oluşturduğu materyallerin üçüncü şahıslar tarafından Üyenin izni olmaksızın kullanılması durumunda bestekarlar.com sorumlu tutulamaz.
1.23. Üyeler, bestekarlar.com kullanıcı sayfalarında, girdikleri etiketlerde, yazdıkları yorum ve özel mesajlarda telefon numarası, ev veya işyeri adresi, kurum ve firmalara ait gizli bilgi, üçüncü şahıslara ait kişisel ve gizli bilgi, parola, gerçeği yanıltıcı, aldatıcı, rahatsız edici, küçük düşürücü, tehtitkar, şiddet içeren, nefret dolu ve çok miktarda istenmeyen ibareler kullanamaz; kullanan Üyeleri bildirmekle yükümlüdür.
1.24. Üye, hesabını silse dahi bu sözleşmede bahsi geçen hükümlülüklerinden doğabilecek suçlardan sorumlu tutulabilir.
1.25. Üye, bestekarlar.com un yazılı izni olmaksızın bestekarlar.com ve bestekarlar.com servislerini ticari amaçlar için kullanamaz.
2. bestekarlar.com HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. bestekarlar.com Üyenin sözleşme konusu Servisten, kendisinden kaynaklanmayan teknik arızalar dışında tam ve eksiksiz yararlanacağını, Üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üyenin bestekarlar.com Servislerinin çalışmasına engel olacak herhangi bir girişim ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, Üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, bestekarlar.com ilgili Üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
2.2. Üyenin yazdığı yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda karar yetkisi bestekarlar.com a aittir.Yayınlanan bir yazının yayınına devam etmesi veya sonlanması kararı bestekarlar.com a aittir
2.3. bestekarlar.com taahhüt ettiği Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. bestekarlar.com her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak Servisi sürekli veya geçici olarak durdurmak, Servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. bestekarlar.com yenilenmiş güncel kullanım şartlarını bestekarlar.com BLOG unda yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile Üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, bestekarlar.com da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve bestekarlar.com veya servislerin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
2.4. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyallerin bestekarlar.com  Servislerine gönderilmiş olan Üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın bestekarlar.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
2.5. bestekarlar.com, bestekarlar.com dahilinde elde edeceği kazançları bestekarlar.com sitelerinde olduğu gibi yazarlarıyla paylaşmaz, Üyeler gelirlerde hak iddia edemez.
2.6. bestekarlar.com, içerik (MP3 dosyası, etiket, yorum, fotoğraf, kullanıcı sayfası kutuları, gruplar, özel mesajlaşma) girişini veya Üye alımını durdurma, belirli kişiler için engel koyma hakkını elinde tutar.
3. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:
Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. Sözleşme Üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
4. YETKİLİ MAHKEME ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
5. TEBLİGAT ADRESLERİ
Üyenin bestekarlar.com a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.
Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
İşbu sözleşme nedeniyle bestekarlar.com da Üyenin kayıtlı e-mail adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-mailin bestekarlar.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üyeye ulaştığı kabul edilecektir.
Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.